Wie zijn wij?


Philippe Close, Voorzitter

Het verheugt mij u de Buurthuizen – Centra voor Maatschappelijke Buurtanimatie – te mogen voorstellen. Deze 16 ruimtes voor onthaal en vrijetijdsbesteding bieden alle inwoners van Brussel maatschappelijke actie, nabijheidsdiensten en socioculturele activiteiten aan.

Deze structuur bestaat al meer dan 40 jaar (vroeger “De Contactcentra van Brussel” v.z.w., opgericht in 1972) en heeft zich aangepast aan de behoeften van de inwoners van de verschillende wijken van de Stad. Het voornaamste doel is de strijd tegen het isolement en de eenzaamheid van kwetsbare personen: alleenstaanden, minder bedeelden, werklozen, oudere personen en mindervaliden.
De projecten zijn talrijk en de inzet belangt ons allen aan!

Het zal mij een genoegen zijn u te mogen ontmoeten.