Het plan isolement

 

De Buurthuizen hebben als opdracht het aangaan van de strijd tegen het isolement van iedere persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven van de buurt en het begunstigen/versterken van de sociale samenhang (tussen gebruikers onderling en met het verenigingsleven van de buurt/de openbare instellingen) vanuit de zorg tot preventie van individuele of collectieve problematieken waarmee het publiek geconfronteerd wordt.

De strijd tegen het isolement wordt elke dag geleverd en om hun doel te bereiken zijn de maatschappelijk assistenten van de Buurthuizen bijzonder waakzaam ten opzichte van de buurtbewoners en werken ze in een solidariteitsnetwerk om hulp te bieden aan de meest geïsoleerden.

Het ganse jaar door staat er een gratis groen nr. 0800/35 550 ter beschikking van de bewoners van de Stad Brussel om iedere situatie van isolement, kwetsbaarheid, enz. te melden.

Een e-mailadres (info@lmdq.be) is ook beschikbaar voor mensen die slechthorend zijn of zich moeilijk kunnen uiten.