Boosterprik voor Brusselse 18-plussers

Brusselaars van 18 jaar en ouder kunnen een herhalingsdosis tegen Covid-19 (coronavirus) krijgen. Ze moeten daarbij wel rekening houden met een verplichte termijn tussen deze dosis en de laatste vaccinatie.

Wanneer kan u de boosterprik krijgen?

  • 2 maanden na de enkele dosis van het vaccin Johnson & Johnson
  • 4 maanden na de tweede dosis van het vaccin AstraZeneca
  • 4 maanden na de tweede dosis van het vaccin Pfizer/Moderna

Opgelet: het is medisch afgeraden om de herhalingsdosis te krijgen voor de vastgelegde termijn. De vaccinatieposten dienen u geen herhalingsdosis toe als deze termijn niet nageleefd is.

Ter herinnering: de geldigheid van het CST na de basisvaccinatie of met een herstelcertificaat wordt vanaf 1 maart 2022 verminderd tot 150 dagen (5 maanden). Na de boosterprik blijft het CST onbeperkt geldig.

Meer informatie : https://www.brussel.be/boosterprik-voor-brusselse-18-plussers?_ga=2.55493611.1160840209.1644487857-996726495.1624439492