Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2021

Van 1 tot en met 15 oktober 2021 op verschillende plaatsen in Brussel. De  openingsavond vindt plaats op donderdag 30 september (in het Centrum Hageltoren).

De Stad Brussel houdt een Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit, een tijd om na te denken, om mensen te ontmoeten, met vermaak door en voor burgers op verschillende plaatsen in de stad. Een aanzet om onze wereld beter te begrijpen en op lokaal niveau te handelen.

Waardig werk

De editie 2021 staat in het teken van waardig werk in een duurzame en inclusieve economie. Toegang tot waardig werk is een grote uitdaging van de 21ste eeuw. De geglobaliseerde economie en de afwezigheid van een mondiaal normatief kader plaatsen arbeiders in concurrentie met elkaar. Dat heeft tot gevolg dat arbeidskrachten een productiefactor zijn geworden zoals andere, die steeds meer onder druk komen te staan in alle productieketens.

Programma

Zoals in elke editie wordt het thema gepresenteerd in een gevarieerd programma van debatten, concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, films, workshops,… .

Meer informatie en foto credit : https://www.brussel.be/veertiendaagse-van-de-internationale-solidariteit-2021?_ga=2.227159197.1081683085.1632731630-996726495.1624439492