Help cel covid 19 van het OCMW

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Het OCMW van de Stad Brussel richt een nieuwe cel op om de inwoners van Brussel bij te staan die materieel, financieel en psychologisch geraakt werden door COVID-19-gezondheidscrisis.

We weten allemaal dat een sociale crisis meestal een stille crisis is, die onzichtbaar blijft omdat de betrokkenen niet op de voorgrond treden en hun stem niet laten horen. Terwijl er volop aandacht wordt besteed aan de gezondheidscrisis en de economische crisis, neemt de
sluimerende sociale crisis langzamerhand steeds grotere proporties aan.

Veel gezinnen hebben een deel van of soms hun volledige inkomen verloren. Werkonderbrekingen ais gevolg van gezondheidsmaatregelen van de overheid, ziekteverlof, tijdelijke werkloosheid, geen toegang tot schoolmaaltijden, stijgende prijzen van basisbenodigdheden, toegenomen energieverbruik; al deze factoren hebben een ernstige invloed op het budget van de gezinnen.

Er werden reeds bepaalde maatregelen genomen om deze gezinnen te helpen (moratorium op uitzettingen, de verlenging van de winterperiode, enz.), maar deze zijn verre van voldoende.

Met de steun van de overheid heeft het OCMW van de Stad Brussel een nieuwe Cel Sociale Actie COVID (CSAC) opgericht. Ze beschikt over voldoende financiële middelen en interventiemogelijkheden om alle personen die op het grondgebied van de Stad Brussel verblijven (Laken, Neder-Over-Hembeek en Haren inbegrepen) te helpen die moeilijkheden ondervinden door de COVID-19-gezondheidscrisis.

Mensen met dit soort problemen kunnen naar deze cel verwijzen.

Het doelpubliek:

  • Personen die op het grondgebied van de Stad Brussel verblijven (Laken, Neder Over Hembeek en Haren inbegrepen) die niet geholpen worden door het OCMW en die inkomensverlies lijden omwille van de gezondheidscrisis en/of waarvan de lasten verhoogd zijn omwille van de inperkingsmaatregelen.
  • Personen die geholpen worden door het OCMW en die door de gezondheidscrisis bijkomende uitgaven en lasten hebben en/of waarvan de lasten verhoogd zijn omwille van de inperkingsmaatregelen.

Behandelde problematiek: de financiële problemen van de Brusselse gezinnen die gelinkt zijn aan de gezondheidscrisis.

Neem contact met ons op voor een afspraak:
CSACovid@ocmwbxl.brussels

02/563.53.11

Cel Sociale Actie COVID Zavelputstraat 2
1000 BRUSSEL
(hoek Koningsstraat 139/141)

Bereikbaarheid
Metro Kruidtuin lijn 2 en 6
Tram 92 en 93, Bus 61

Onthaal
Van maandag tot vrijdag van 9u lot 12u
We danken u voor uw samenwerking.
Met vriendelijke groeten,

Voorde secretaris-generaal, verhinderd.