Wijkraad Neder-Over-Heembeek – Mutsaard

De 17 burgerleden en vertegenwoordigers van lokale verenigingen van de Wijkraad Neder-Over-Heembeek – Mutsaard (gestart op 25 april 2020) identificeerden samen de belangrijkste lokale noden. Die werden gebundeld in zes themavragen. Stel uw project(en) voor die een burgerinitiatief zullen ondersteunen:  Hoe kan de groene ruimte, de mobiliteit of de sociale cohesie worden verbeterd? (tot 30 juni 2020) […]