Kunstencentrum en Brusselse Buurthuizen ondertekenen samenwerkingsakkoord.

1.250 gratis tickets voor wie cultuur opsnuiven niet evident is

Het kunstencentrum Bozar en de Buurthuizen van de stad Brussel ondertekenden donderdag een partnerschap om het culturele aanbod toegankelijker te maken voor kansarme inwoners. De Bozar geeft 1 250 tickets weg aan het publiek van debuurthuizen 500 tickets voor concerten en 750 tickets voor tentoonstellingen. Daarnaast stelt het ook haar ontmoetingsen uitwisselingsruimten ter be schikking. We willen de Bozar openstellen voor de stad en haar inwoners Daarom is het ook be langrijk de Brusselse buurthuizen te bereiken zegt Paul Dujardin directeur generaal van de Bozar. In de Bozar ga je niet zomaar naar een film kijken of naar muziek luisteren om daar na direct naar huis te gaan. Je krijgt er ook de mogelijkheid om mensen en artiesten te ontmoeten en voor mensen die geïsoleerd zijn kunnen zulke ontmoetingen belangrijk zijn We willen dus een plek creëren die voor iedereen toegankelijk is.

Buiten comfortzone

Brussel telt momenteel vijftien buurthuizen. Daar komenheel wat mensen die nooit eerder een voet in de Bozar zetten zegt Jamal Garando coördinator van de Brusselse buurthuizen. Voor veel van die mensen is een euro al te veel geld om aan cultuur uit te geven We zijn dan ook erg blij met deze samenwer king want we krijgen niet veel mogelijkheden om samen te werken met privé instellingen.
Vanaf september bekijken we samen hoe de invulling van deze samenwerking verder kan evolueren. De bedoeling is niet alleen dat mensen van de buurthuizen naar de Bozar gaan maar ook dat artiesten een bezoek brengen aan enkele van de buurthuizen.
Het partnerschap loopt van 1 september tot 1 september 2020 De Bozar kreeg daar voor 25 000 euro van het Brusselse stadsbestuur.

We moeten bij iedereen dus ook kansarme mensen de interesse opwekken om culturele voorstellingen te bezoeken.
Daarnaast is het ook belangrijk voor sommigen om hun comfortzone te verlaten zegt burgemeester Philippe Close (PS)”.

Het Nieuwsblad-17/05/2019