Teledistributie

 

De Buurthuizen beheren de Fonds voor tegemoetkoming in de abonnementkosten van kabeltelevisie en/of internet ten voordele van personen met een handicap van Stad Brussel

De tussenkomst wordt toegekend aan personen waarvoor een invaliditeit of ongeschiktheid van ten minste 80% werd toegekend. De jaarlijkse tussenkomst bedraagt 40€ per begunstigde.

De tussenkomst wordt echter beperkt tot 20€ voor de personen met een handicap welke gedomicilieerd zijn in een sociale woning en voor de personen geplaatst in een rusthuis en/of rust-en verzorgingstehuis, indien het abonnement begrepen is in de huishuur of de lasten.

Heeft u nog vragen ? :

Neem contact met het secretariaat van de Buurthuizen op 02 209 62 71.

Mogelijkheid voor afspraak in een Buurthuis of per telefoon.