Burgerpanel Heraanleg Stalingradlaan

In het kader van de aanleg van de toekomstige metrolijn tussen Bordet en Albert wordt in de wijk Stalingrad een nieuw station Toots Thielemans gebouwd. Tussen september 2020 en januari 2023 staan de civieltechnische werkzaamheden gepland. Na de bovengrondse werkzaamheden van de MIVB, zal de Stalingradlaan (tussen de Zuidlaan en het Rouppeplein, niet bij de […]

Sportcheques voor senioren

De Stad Brussel beschikt over sportcheques voor 55-plussers van maximaal 100 euro die verdeeld worden via de Buurthuizen. Voorwaarden minstens 55 jaar zijn gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 ingeschreven zijn bij een sportclub die aangesloten is bij Sodexo (clubs die nog niet aangesloten zijn bij Sodexo, […]

Nieuw park in Neder-Over-Heembeek

Een nieuw park van 20.000 m2 is geopend aan de Bruynstraat in Neder-Over-Heembeek. Het OCMW besloot het braakliggend terrein aan te pakken en ter beschikking te stellen van de buurtbewoners. De inrichting van het Bruynpark is gericht op iedereen, met: een speeltuin voor kinderen met speeltuigen voor 0-3 jaar, 3-6 jaar en 6-12 jaar een veilige trampoline […]

Help cel covid 19 van het OCMW

Geachte mevrouw, Geachte heer, Het OCMW van de Stad Brussel richt een nieuwe cel op om de inwoners van Brussel bij te staan die materieel, financieel en psychologisch geraakt werden door COVID-19-gezondheidscrisis. We weten allemaal dat een sociale crisis meestal een stille crisis is, die onzichtbaar blijft omdat de betrokkenen niet op de voorgrond treden […]

Wijkraad Neder-Over-Heembeek – Mutsaard

De 17 burgerleden en vertegenwoordigers van lokale verenigingen van de Wijkraad Neder-Over-Heembeek – Mutsaard (gestart op 25 april 2020) identificeerden samen de belangrijkste lokale noden. Die werden gebundeld in zes themavragen. Stel uw project(en) voor die een burgerinitiatief zullen ondersteunen:  Hoe kan de groene ruimte, de mobiliteit of de sociale cohesie worden verbeterd? (tot 30 juni 2020) […]