Algemene Filosofie

De Buurthuizen bieden aan de inwoners van de Stad Brussel een polyvalente onthaalruimte in de buurt aan, die aan iedereen de gelegenheid biedt om aan uitwisselingen te doen, een band te scheppen rond activiteiten, workshops, bezoeken of ook nog projecten met een maatschappelijk karakter.

Hun opdracht is de strijd tegen het isolement van iedere persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven van de buurt en de maatschappelijke samenhang in de buurt wil bevoordelen/versterken. De Buurthuizen willen een ruimte zijn die open staat voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor de vrouwen en de 30 tot 75 jarigen.

  • Voor de Buurthuizen zijn de bevoorrechte werklijnen:
    de permanente opvoeding: alfabetisering in het Frans – vreemde taal, taakschool, multimedia cursussen maar ook doordacht verbruik, budgetbeheer, themadebatten, enz.
  • de collectieve acties en gemeenschapsacties: verschillende workshops, Hitteplan en Koudeplan, buurtfeesten, culturele uitstappen, enz.
  • het individuele sociale werk: sociale permanenties en beheer van de dossiers taxichèques en teledistributie

Ieder Buurthuis biedt diensten en activiteiten aan die verband houden met de behoeften van de bewoners van de buurt en bevoordeelt het vrijwilligerswerk.