De Stad Brussel heeft een gemeentelijke premie goedgekeurd voor de aanpassing van woningen die worden bewoond door een persoon met een blijvende handicap.

Deze premie is bestemd om het dagelijkse leven van deze persoon in zijn woning te vergemakkelijken en bij te dragen aan het behoud van zijn zelfstandigheid.

De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel (1000 Brussel, 1020 Laken, 1120 Neder-over-Heembeek, 1130 Haren). De persoon met een handicap moet de aan te passen woning bewonen als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of huurder.

De premie kan ook worden toegekend voor woningen die toebehoren aan publieke eigenaars.

De werken dienen het dagelijkse leven van de persoon met een handicap te vergemakkelijken en moeten betrekking hebben op deze welbepaalde erkende handicap.

Bij de aanvraag van de premie mogen de werken nog niet zijn aangevat, of zijn afgerond.

De aanvrager moet lijden aan een blijvende handicap waarvoor een erkenningsattest werd afgeleverd door de Directie-generaal “Personen met en Handicap” of worden toegelaten tot de gewestelijke diensten PHARE of VAPH. Zijn netto belastbare inkomen mag de inkomensplafonds die toegang geven tot een sociale woning niet overschrijden.

De premie bedraagt 50% van het reëel geïnvesteerde bedrag, inclusief BTW (aankoop- en installatiekosten inbegrepen) met een maximaal bedrag van € 1000. De premie-aanvraag moet betrekking hebben op de werken waarvan het minimumbedrag  €200 bedraagt.

Als bijlage vindt u het reglement, een informatie folder en het aanvraagformulier.