Vaccinatie coronavirus (Covid-19)

België is gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus (Covid-19). Deze vaccinatie is vrijwillig en gratis voor elke burger.

U vindt meer informatie over de vaccinatie tegen Covid-19 in België (faseplan en FAQ) op:

Vaccinatie in Brussel

De rubriek “vaccinatie” van de website coronavirus.brussels krijgt regelmatig updates, naarmate het aantal te vaccineren personen in Brussel toeneemt:

Meer informatie : https://www.brussel.be/vaccinatie-covid-19?_ga=2.170839392.1580480167.1610984657-1870192628.1592905796