Neem deel aan de wijkcommissie Helihaven-Antwerpen!

De Stad Brussel heeft net het duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen in de wacht gesleept. Om dat project tot een goed einde te brengen, wil de Stad de bewoners en actoren van de wijk betrekken dankzij de oprichting van een burgerpanel dat deel zal uitmaken van de ‘wijkcommissie’.

Deze wijkcommissie is belast met de opvolging van de uitwerking en uitvoering van het duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen.

Woont u in de perimeter van het nieuwe wijkcontract? Werkt u daar? Wilt u graag betrokken worden bij de toekomst van deze wijk, uw expertise aanbieden en een aanspreekpunt zijn voor de verschillende gebruikers? Neem dan deel aan de wijkcommissie Helihaven-Antwerpen! (inschrijven vóór 29 januari 2021)

Meer info over dit wijkcontract, de perimeter, de wijkcommissie en de eerste infosessie: