Burgerpanel Heraanleg Stalingradlaan

In het kader van de aanleg van de toekomstige metrolijn tussen Bordet en Albert wordt in de wijk Stalingrad een nieuw station Toots Thielemans gebouwd. Tussen september 2020 en januari 2023 staan de civieltechnische werkzaamheden gepland. Na de bovengrondse werkzaamheden van de MIVB, zal de Stalingradlaan (tussen de Zuidlaan en het Rouppeplein, niet bij de perimeter gerekend) van gevel tot gevel heraangelegd worden.

De Stad wil nadenken over deze heraanleg van de Stalingrad-laan SAMEN MET haar inwoners, handelaars en de gebruikers van deze wijk.

Daarom wordt er een burgerpanel opgericht. Het panel heeft als missie de Stad te begeleiden door adviezen en aanbevelingen te geven en door informatie en ervaringen op het terrein te delen met een gemeenschappelijk doel: het vinden van passende oplossingen voor de wijk.

Het is de bedoeling dat het panel divers is: een evenwichtige samenstelling van verschillende profielen uit de buurt qua geslacht, leeftijd en taal; verschillende soorten handelszaken en bewoners die verschillende types vervoermiddelen gebruiken.

Schrijf je in via https://chkmkt.com/stalingrad .

foto : https://www.brusselsamen.be/fairebxlsamen/p/news/1151?locale=nl