HITTEGOLFPLAN IN DE STARTBLOKKEN !

Zodra het kwik hoger dan 28°C klimt, zijn de teams van de Buurthuizen klaar voor het ‘Hittegolfplan’. Sociaal geïsoleerde, onbemiddelde of hulpbehoevende personen kunnen het gratis nummer 0800 35 550 bellen (tijdens de kantooruren). Slechthorenden of personen die zich mondeling slecht uitdrukken, kunnen faxen naar 02 218 32 48 of mailen naar info@lmdq.be.

De Buurthuizen willen vooral het isolement en de eenzaamheid van kwetsbare personen tegengaan. In Brussel zijn onthaal- en vrijetijdsruimten beschikbaar die sociale dienstverlening aanbieden. Hun hittegolfplan houdt onder meer in: regelmatig contact met de ingeschreven personen, waterverdeling, speciale teams komen aan huis om te waken over het welzijn van de bezochte personen, controle van de leefomstandigheden in de woning (voldoende verluchting, koelkast, ventilator, algemene netheid…).