Ontmoeting van Neder-Over-Heembeek

Op woensdag 3 april 2019, om 18u, in residentie De Wilde Rozen.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel nodigt u uit voor een avond van ontmoeting, informatie en dialoog. Heeft u vragen of suggesties om uw buurt aangenamer, duurzamer en dynamischer te maken? Heeft u ideeën over de rol die de bewoners moeten spelen in samenwerking met de Stad? Neem dan deel aan de thematische gesprekstafels.

Programma

  • 18u. Ontvangst door het College van Burgemeester en Schepenen
  • 18u15. Voorstelling van het tramproject
  • 19u. Thematische gesprekken in kleinere groepen
  • 21u. Slotwoord

De precieze agenda zal ten laatste 48u voor de vergadering beschikbaar zijn op de Facebook-pagina van Brussel Participatie.

Suggesties en ideeën voor thema’s om te bespreken tijdens de bijeenkomst? Stuur ze naar: