Ontmoeting van de Noordwijk

Op woensdag 27 maart 2019, om 18u45, in buurthuis Millennium.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel nodigt u uit voor een avond van ontmoeting, informatie en dialoog. Heeft u vragen of suggesties om uw buurt aangenamer, duurzamer en dynamischer te maken? Heeft u ideeën over de rol die de bewoners moeten spelen in samenwerking met de Stad? Neem dan deel aan de thematische gesprekstafels.

Deze vergadering is voor de inwoners van volgende wijken: Noordwijk, Tour & Taxis.

Er worden nog 7 vergaderingen gehouden tot half mei voor alle wijken.

Programma

  • 19u. Ontvangst door het College van Burgemeester en Schepenen
  • 19u15. Thematische gesprekken in kleinere groepen
  • 21u30. Afsluiting

De precieze agenda zal ten laatste 48u voor de vergadering beschikbaar zijn op de Facebook-pagina van Brussel Participatie.

Suggesties en ideeën voor thema’s om te bespreken tijdens de bijeenkomst? Stuur ze naar: